Astma

Skolidrott

Vad är astma?

Astma är idag den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor. Fysisk ansträngning, allergener och en mängd andra faktorer kan få luftrören att dra ihop sig.

Utlösande faktorer

Allergisk astma börjar ofta i barndomen och kan utlösas av till exempel pollen, pälsdjur, kvalster och mögel.

Icke-allergisk astma kan uppstå när som helst i livet och kan utlösas av kall luft, tobaksrök, parfymer, avgaser och ansträngning.

Vanliga symtom
  • andnöd
  • hosta
Behandling

En plan för behandlingen av astma tas fram av läkare. Astma behandlas i regel med två olika typer av mediciner: anti-inflammatoriska läkemedel för att hämma den underliggande sjukdomen i luftrören och luftrörsvidgande mediciner som används vid akuta besvär.

Källa: 1177 Vårdguiden och Astma- och Allergiförbundet

Erfarenheter

Reaktioner i skolan

”Jag har astma, så på idrotten i skolan kunde jag inte vara med på allting. Men jag gjorde det jag kunde, och försökte komma med egna förslag. När jag sedan fick mina betyg sista året på gymnasiet kunde jag inte få högre än G (godkänt) för att jag hade astma. Hade jag inte haft astma hade jag alltså fått ett bättre betyg.”

Elever med astma har i genomsnitt 2-15 fler sjukfrånvarodagar per år jämfört med elever utan astma. Många upplever att det bland annat är svårt att delta i idrottsundervisningen och att detta påverkar deras resultat. Forskningen visar även att bristande inomhusmiljö både bidrar till och förvärrar astma hos barn.

Utanförskap

”Jag får ofta byta om i personalrummet inför idrotten då det är för mycket parfym i omklädningsrummet.”

Ett stort problem för elever med astma i skolan är alla starka dofter. Även fast det ofta finns ett förbud mot dofter är det sällan det följs, varken av lärare eller elever. Att arbeta med att öka förståelsen för elever med astma är det mest effektiva sättet att få bort dofter.