Material

Kul sätt att lära sig på

Kom igång!

Med materialet du hittar här blir det enkelt att arbeta med tillgänglighet på skolan. Vi har tagit fram ett handfast metodmaterial som skolor och elever kan använda för att ge elever med astma, allergi, celiaki och intolerans en likvärdig utbildning.

Allergirond för elever
Gör en allergirond för att kartlägga situationen på din skola idag. Utifrån resultatet kan ni därefter jobba för att göra skolan mer säker och tillgänglig.

Allergirond

Informationsmaterial
Öka kunskapen om astma, allergi, celiaki och intolerans på din skola. Använd vårt material till personal, elever och vårdnadshavare.

Informationsmaterial

LAGAnda-spelet
Lär eleverna vad de kan göra för att deras klasskamrater ska må bra i skolan. Använd vårt upplevelsebaserade material i ditt klassrum.

Upplevelsebaserat lärande

quiz
Vad kan du om diagnoserna astma, allergi, celiaki och intolerans? Kan du tillräckligt för att dessa elever ska kunna känna sig säkra i skolan?

Quiz