För vårdnadshavare

Vårdnadshavare och barn

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

Det kan vara svårt att veta vilka krav du kan ställa på skolan och vart du hittar stöd i dessa. Det finns många regelverk kring detta och det kan vara svårt att hitta rätt. Astma- och Allergiförbundet har tagit fram bra information till dig som vårdnadshavare, bland annat kring rättigheter och lagstöd kring dessa frågor. Du kan via dem även få kontakt med andra vårdnadshavare i en liknande situation.