Rättigheter i skolan

Rättigheter i skolan

Din rätt att må bra i skolan

I Sverige är det skolplikt vilket betyder att du måste gå i skolan. Men du har även rätt att gå i skolan och rätt att må bra och känna dig trygg i skolan. Du ska inte känna dig kränkt eller orättvist behandlad och du ska kunna delta i undervisningen på lika villkor.

Har du blivit diskriminerad i skolan och undrar vad du kan göra? Här kan du läsa om några situationer och vilka rättigheter du har.

Sämre betyg på grund av astma

”Jag har astma, så på idrotten i skolan kunde jag inte vara med på allting. Men jag gjorde det jag kunde, och försökte komma med egna förslag. När jag sedan fick mina betyg sista året på gymnasiet kunde jag inte få högre än G (godkänt) för att jag hade astma. Hade jag inte haft astma hade jag alltså fått ett bättre betyg.”

Rättighet: Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och det innebär bland annat att du ska kunna delta på den planerade undervisningen. Ibland kan elevers skolresultat påverkas negativt då de kanske inte klarar av att delta på lika villkor, idrott är ofta ett sådant ämne. Du har rätt till att resultaten ska bygga på personlig utveckling och att dina resultat inte ska påverkas av astma- eller allergibesvär.

Fick lämna klassrummet på grund av pollenallergi

”Under lektionerna på våren ville alla gärna öppna fönsterna. Men för mig med pollenallergi fungerade det inte alls och jag fick gå ut ur klassrummet.”

Rättighet: Du har rätt till en hälsosam skolmiljö och därmed en fungerade ventilation. Men även om ventilationen fungerar kan det bli väldigt varmt i klassrummet. Då öppnar ofta både personal och elever fönsterna. Om du har pollenallergi och besväras av det så prata med din lärare så att hen förstår problemet. Be även läraren att prata med andra elever om detta. Om det blir varmt så kan skolan sätta in solskydd istället. Du har rätt att kunna delta på lektionen och stanna kvar inne i klassrummet.

Hinner inte äta med kompisarna

”Eftersom specialkosten tas i ett annat rum och ibland tar lite längre tid hinner kompisarna ibland äta upp innan jag ens fått min mat.”

Rättighet: Du har inte bara rätt till säker mat utan har även rätt till matglädje. Att få mat senare än sin kompisar eller att alltid få en annan maträtt än dagens lunch kan skapa en känsla av utanförskap. Prata med din lärare eller någon annan vuxen du känner i skolan och förklara hur du känner och hur du skulle vilja ha det.

Får inte veta innehållet på skolmaten

”Jag vill alltid läsa själv vad maten innehåller men dom orkar inte skriva det. Kostchefen säger att jag måste lära mig lita på dom som gör min mat. Jag har fått 2 anafylaktiska reaktioner i skolan på grund av maten!!”

Rättighet: Skolan ska tillhandahålla en säker och näringsrik kost. De som lagar specialkosten ska vara utbildade inom det. Men de ska även kunna kommunicera denna säkerhet så du som elev känner dig trygg. Det bästa är om det finns tydliga ingrediensförteckningar så du inte behöver fråga om du inte vill. Om du tycker det känns svårt att prata med dem i köket så prata med en lärare eller direkt med rektorn som ansvarar för att du ska må bra i skolan.