quiz

Testa din kunskap!

Vad kan du om diagnoserna astma, allergi, celiaki och intolerans? Kan du tillräckligt för att elever med överkänslighet ska känna sig trygga och inkluderade i skolan? Gör testet nu!

Vad kan du om diagnoserna?

Vad blir du sjuk av om du har celiaki?

Vad är ett vanligt symtom om du har astma?

Vad är du känslig mot om du är laktosintolerant?

Vilken av dessa reagerar du inte på om du är doftöverkänslig?

Vad gör du hos läkaren för att se om du är allergisk?

Kan celiaki växa bort?

Hur många får besvär under pollensäsongen?

Vart ska adrenalinpennor förvaras?

Hur många barnfamiljer har pälsdjur?

Hur många barn har celiaki?