Diagnoser och erfarenheter

Erfarenheter
Barn och ungdomar med överkänslighetsbesvär har högre sjukfrånvaro än andra barn. De kan också uppleva utanförskap orsakad av att personal och andra elever inte förstår. Här hittar du information om astma, allergi, celiaki och intolerans samt om elevernas situation i skolan.