LAGA-Emma

Skolpersonal

Skolpersonal Hur kan jag hjälpa elever med astma, allergi, celiaki och intolerans? För att skapa en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver alla på skolan samarbeta. Vi har skrivit enkla lösningsförslag på hur

LAGA-Emma

Elever och vårdnadshavare

Vilka rättigheter har elever i skolan? Skolan ansvar för att eleverna ska må bra och känna sig trygga varje dag. Alla elever har rätt att kunna delta på planerad undervisning, oavsett om de har astma, allergi, celiaki eller något annan

LAGA-Emma

Diagnoser och erfarenheter

Diagnoser och erfarenheter Barn och ungdomar med överkänslighetsbesvär har högre sjukfrånvaro än andra barn. De kan också uppleva utanförskap orsakad av att personal och andra elever inte förstår. Här hittar du information om astma, allergi, celiaki och intolerans samt om