Skolpersonal

Skolpersonal

Skolpersonal För att skapa en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver alla på skolan samarbeta. Hur kan du hjälpa elever med astma, allergi, celiaki och intolerans? Ta del av enkla tips för lokaler

Elever

Elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare Elever ska må bra och känna sig trygga i skolan varje dag. Alla elever har rätt att kunna delta på planerad undervisning, oavsett om de har astma, allergi, celiaki eller något annan funktionsnedsättning. Har någon i din

Diagnoser och erfarenheter

Diagnoser och erfarenheter

Diagnoser och erfarenheter Barn och ungdomar med överkänslighetsbesvär har högre sjukfrånvaro än andra barn. De kan också uppleva utanförskap orsakad av att personal och andra elever inte förstår. Här hittar du information om astma, allergi, celiaki och intolerans samt om