LAGA-Emma

Skolpersonal

Hur kan jag hjälpa elever med astma, allergi, celiaki och intolerans? För att skapa en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver alla på skolan samarbeta. Vi har skrivit enkla lösningsförslag på hur lokaler

LAGA-Emma

Elever och vårdnadshavare

Hur tillgänglig är min skola idag? Vad har jag för rättigheter i skolan? Elever ”Varje barn har rätt till utbildning” BK 23 Skolan ansvar för att du som elever ska må bra och känna dig trygg varje dag. Du har

LAGA-Emma

Diagnoser och erfarenheter

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och ska känna sig trygga och inkluderade i skolvärlden. Tyvärr gör inte alla elever det idag. Det är inte ok! Här hittar du information om astma, allergi, celiaki och intolerans och hur