Om oss

LAGA-möstret

Tillsammans kan vi laga skolan!

Hemsidan och materialet här har tagits fram som en del i ett treårigt skolprojektet som pågått mellan 2014 och 2017. Projektet syftar till att göra skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.

Alla elever har rätt att känna sig trygga och inkluderade i skolvärlden. Tyvärr upplever många elever utanförskap, otrygghet och försämrad prestation i skolan på grund av astma, allergi, celiaki och intolerans. Det är inte ok! 2013 skrev Socialstyrelsen en rapport om allergi i skola och förskola. Rapporten visade att det finns ett stort behov av ökad kunskap och tydligare rutiner i skolan. Vi beslutade oss därför för att genomföra ett skolprojekt och sökte projektstöd från Arvsfonden.

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Vi arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki. Vi vill barn och unga med celiaki ska känna sig obehindrade och slippa känna utanförskap.

Unga Allergiker (UA)

Vi är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vi vill göra skillnad för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Unga Allergiker är en organisation för barn och unga som anordnar läger, medlemsträffar och utbildningar samt bedriver påverkansarbete och sprider kunskap.