Allergirond

Allergirond för elever

Hur tillgänglig är min skola idag?

Det är viktigt att inkludera elever i tillgänglighetsarbetet, eftersom de vet vad de behöver för att må bra. Allergironden för elever kan användas för att kartlägga situationen på skolan och hur elever upplever skolmiljön. Allergironden ger er enkla lösningsförslag och en handlingsplan. Ronden kan göras av en grupp elever eller med stöd av personal.

Allergirond för elever

”Fråga och prata med oss! Vi är experter och har ofta bra idéer och lösningar. Vi hjälper jättegärna!”

Allergironden för elever bygger på Astma- och Allergiförbundets Allergirond som togs fram 1995. Gör båda för att kartlägga hur alla som rör sig på skolan uppfattar sin skolmiljö. Inkludera elever även i denna allergirond så att de får möjlighet att diskutera sin skolmiljö med personalen på plats.

Allergirond för skolor