Planera aktiviteter

Utflykt

Likabehandling vid utflykter, temadagar och studiebesök

Planera aktiviteter som utflykter, idrottsdagar och studiebesök så att alla elever kan delta på lika villkor. Anpassa aktiviteten eller erbjud likvärdiga alternativ så att elever med astma, allergi, celiaki och intolerans kan delta.

Svara på följande frågor när du planerar aktiviteten:

  1. Vilka ska delta på aktiviteten?
  2. Vilka funktionsnedsättningar ska tas hänsyn till?
  3. Finns det andra aspekter som gör att någon inte kan delta på lika villkor?
  4. Kan aktiviteten anpassas på ett sätt som fungerar för alla?

Hitta ett längre planeringsunderlag på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Besök till bondgård – exempel

”Besök till bondgård fungerar inte alls för mig, jag känner mig utanför i skolan och får inte följa med när de andra åker dit.”

Detta är ett exempel på när en elev med pälsdjursallergi inte kan delta på den planerade undervisningen. Anpassa utflykten så att alla elever kan följa med. Till exempel genom att besöka en gård utan djur eller besöka ett växthus. Prata gärna med elev och vårdnadshavare för att hitta något som fungerar utifrån dennes individuella behov.