Anafylaxi

Adrenalinpenna

Utlösande faktorer
 • matintag
 • läkemedel
 • injektioner
 • stick av getingar och bin
Anafylaxi

Anafylaxi är en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande och kräver omedelbar vård. Risken för svår reaktion är större om symtomen kommer snabbt.

Vanliga symtom
 • nässelutslag
 • svullnader
 • klåda i handflator, fotsulor och hårbotten
 • kraftig rinnsnuva
 • heshet
 • hackhosta
 • andningsbesvär
 • illamående och kräkningar
 • diarré och magkramp
 • blodtrycksfall och svimning
 • oro och rastlöshet
 • kraftig trötthet
 • förvirring
Behandling

Vid en anafylaktisk reaktion ska man alltid ringa 112 efter en ambulans. Ofta behöver personen som får en anafylaktisk reaktion först adrenalin, som ges med adrenalinpenna på utsidan av låret. Därefter behövs vård på sjukhus.

Källa: 1177 Vårdguiden

Erfarenheter

Reaktion i skolan

”Jag vill alltid läsa själv vad maten innehåller men dom orkar inte skriva det. Kostchefen säger att jag måste lära mig lita på dom som gör min mat. Jag har fått två anafylaktiska reaktioner i skolan på grund av maten!”

Utanförskap

”Jag får sitta utanför klassrummet på hemkunskapen för de håller på med en allergen. Känns som jag är jobbig för att frågar om jag behöver gå ut eller kan stanna på lektionen.”