Att tänka på

Kontorsinredning

Vad kan jag göra för att hjälpa elever med astma, allergi, celiaki och intolerans?

För att skapa en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver alla på skolan samarbeta. Inkludera alla elever (med och utan överkänslighet) i arbetet.

Rutiner

 • Skolan ska ha handlingsplaner för akuta allergiska reaktioner och en individuell handlingsplan för varje elev med svår allergi.
 • Gör uppföljningar vid incidenter och klagomål.
 • All personal på skolan ska få grundläggande medicinsk kunskap om diagnoser.
 • Skolan ska ha skriftliga rutiner för hantering av mediciner, som berörda kan komma åt.
 • Adrenalinpennor ska alltid bäras av eleven eller läraren, inte förvaras i ett låst skåp eller hos skolsköterska.
 • Håll koll på vilken frånvaro som orsakas av sjukdom. Fånga upp och åtgärda det som kan förvärras av förhållanden i skolan.
 • Inför nötförbud på hela skolans område.
 • Ta fram en policy kring starka dofter, gärna i samarbete med elevrådet.

Information

 • Ge elever och vårdnadshavare regelbunden information om att undvika att ta med livsmedel som innehåller luftburna allergener.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare om hur de undviker att ta med sig allergener och andra produkter som orsakar besvär för elever i skolan. Exempel på detta är nötter, päls och starka dofter.
 • Sätt upp skyltar i skolans lokaler om nötförbud och att man ska undvika starka dofter.
 • Sätt upp skyltar över hur många som får vistas i olika lokaler utifrån ventilationshänvisningarna.

Lokaler

Allmänt
 • Ha lättstädad inredning, avtorkningsbara möbler och stängd förvaring.
 • Använd oparfymerad tvål och rengöringsmedel.
 • Undvik textilier och tvätta de textilier som finns regelbundet, i minst 60 grader.
 • Undvik stoppade möbler, som stoppade soffor och mattor. Dammsug de som finns regelbundet enligt städrutiner.
 • Ha nedskrivna städrutiner med tidsintervaller för både vardagsstädning och storstädning.
 • Ha en tydlig ansvarsfördelning för städning där olika uppgifter tydligt framgår.
 • Vid svår allergi kan den ordinarie klassrumsstädningen behöva utökas. Det får dock inte bli på bekostnad av städningen i övriga lokaler.
 • Ha god ventilation och följ upp alla klagomål.
Klassrum
 • Ha inte för mycket material i klassrummen som gör det svårt att städa ordentligt.
 • Se till att det förs en dialog mellan lärare och städpersonal så att material i klassrummet är undanplockat inför städning.
 • Öppna inte fönsterna under pollensäsongen eftersom detta kan vara ett problem för elever med pollenallergi. Skaffa solskydd om det är problem med för höga temperaturer i klassrummet.
 • Placera inte elever med svår pälsdjursallergi bredvid elever som har pälsdjur. Det gäller både i klassrummet och för deras kläder i kapprummet.
 • Ha förbud mot att ytterkläder tas med in i klassrummet.
 • Ha inga växter med blommor som doftar eller kan ge problem för elever med pollenallergi.

Specialkost

Säkerhet
 • Skolan bör ge personal som har ansvar för måltider möjlighet att vidareutbilda sig på området. Det innefattar även mellanmål, frukost och vid utflykter.
 • Om personal bjuder eleverna på fika måste de ha koll på vilka som har vilken specialkost.
 • Undvik kontaminering vid tillagning och servering av specialkost. Använd separata kärl, redskap och ha en separat uppläggning.
 • Ha tydliga skyltar och skriv ut ingredienserna på maten som serveras.
 • För yngre elever är det bra om en vuxen visar vilken mat som är deras.
 • Ha en bra kommunikation med eleverna så att de vågar fråga om de känner sig osäkra.
 • Spara alla innehållsförteckningar så att det är möjligt att spåra ingredienser vid eventuell reaktion.
Utanförskap
 • Bjud inte på fika om det inte går att ordna ett alternativ som passar för alla eleverna, eller ett likvärdigt alternativ för elever med specialkost.
 • Ha specialkost som liknar de ordinarie alternativen. Undvik att specialkosten gör att eleverna känner sig utpekande eller orättvist behandlade.
 • Se till att eleverna kan läsa vad de ska ta från specialkosten i entrén av skolrestaurangen. På så sätt kan de följa med sina klasskamrater i kön och sen gå till specialkosten. Då hamnar de inte sist och har en chans att få plats att äta med sina vänner vid bordet.
 • Se till att all mat är färdig samtidigt så ingen behöver vänta på sin kost och äta ensam.
 • Se till att elever med specialkost kan sitta och äta tillsammans med de andra eleverna.

Undervisning

Allmänt
 • Ha som rutin att använda en likabehandlingsplan för aktiviteter. Alla elever ska kunna delta på all planerad undervisning, både i klassrummet och utanför.
 • Elever med pollenallergi kan behöva individanpassat schema för prov under våren. Ta reda på vad elevens kunskap genom annat än prov under pollensäsongen.
 • Dela upp frånvaro i sjukfrånvaro och annan frånvaro så att skolan i tidigt skede fångar upp sjukfrånvaro som kan förvärras av förhållanden i skolan.
Idrott och hälsa
 • En god kondition motverkar besvär hos elever med astma. Ansträngning utan förberedelse i form av uppvärmning och medicinering kan dock utlösa akuta besvär.
 • Elever med pollenallergi kan ha svårt att klara av den planerade undervisningen under pollensäsongen.
 • Ge möjlighet att välja idrott inomhus under pollensäsong. Viktigt då är att fler elever kan välja detta alternativ så inte en elev blir ensam kvar inne.
 • Resultatet ska bygga på personlig utveckling och elevernas resultat ska inte påverkas av astma- eller allergibesvär.
Hem- och konsumentkunskap
 • Undvik kontaminering vid tillagning och servering. Speciella kärl, märkta redskap och separat serveringsbord.
 • Om någon i klassen är luftburet allergisk, använd inte de födoämnena vid tillagning.
 • Försök baka och laga mat efter recept som fungerar för alla, så att de med allergi, celiaki och intolerans inte behöver göra något annorlunda.
 • Se till att det finns ingredienser så alla kan vara med att tillaga och äta.
 • Ha kontakt med skolhälsovården för att veta elevernas födoämnesallergier och individuella handlingsplaner.

anteckning
Vem på skolan är ansvarig för vad? För att kunna ta ditt ansvar är det viktigt att veta vad du är ansvarig över.

Ansvar