Doftöverkänslighet

Starka dofter

Starka dofter som personer kan vara överkänsliga emot kan komma från många olika saker. Det är vanligt att reagera på:

 • cigarettrök
 • parfym
 • doftande blommor
 • parfymerade hud- och hårprodukter
 • avgaser
 • tvätt- och sköljmedel
 • rengöringsmedel
Doftöverkänslighet

En person med doftöverkänslighet kan reagera på flertalet olika saker med stark doft. Att vara doftöverkänslig ger besvär att vistas i miljöer som till exempel kollektivtrafiken, skola och restauranger. Eftersom många använder parfym och parfymerade produkter kan nästan alla platser utlösa en reaktion. Besvären är ofta värst inomhus i små lokaler men kan även uppstå utomhus.

Vanliga symtom
 • nästäppa eller rinnsnuva
 • hosta
 • heshet
 • klåda i halsen
 • tryck över bröstet
 • huvudvärk
 • trötthet
 • andningssvårighet
Behandling

Det finns inte några behandlingar mot doftöverkänslighet. Utan personer med överkänslighet behöver undvika starka dofter i så stor utsträckning som möjligt.

Källa: 1177 Vårdguiden

Erfarenheter

Reaktion i skolan

”När lektionerna för ett ämne alltid är på eftermiddagen missar jag mycket i det ämnet eftersom jag ofta blir sjuk av parfymer i skolan.”

Skolan är full av starka dofter och elever med doftöverkänslighet kan ofta behöva gå hem för att de får så svåra besvär. Skolan bör arbeta förebyggande mot starka dofter och ta fram en policy, som gärna bör förankras med exempelvis elevrådet, gällande användandet av dofter under skoltid.

Utanförskap

”Många tog på sig extra mycket parfym för att 'testa' mig om jag skulle reagera.”

För att förbättra skolmiljön för elever som är överkänsliga mot starka dofter behöver skolan även sprida kunskap och öka förståelse för dessa elevers situation. Eleverna upplever ofta att många i skolan inte tror på dem och att de till och med kan bli testade av sina klasskamrater.