Födoämnesallergi

Mat

Allergener

Ämnen som personer är allergiska mot kallas allergener. Det går att vara allergisk mot alla proteiner i födoämnen och därav finns det mängder av födoämnen man kan vara allergisk mot. Vanliga allergener finns i:

 • ägg
 • nötter
 • soja
 • baljväxter (jordnötter, ärtor, bönor och linser)
 • mjölkprotein (allergi får inte blandas ihop med laktosintolerans)
 • olika frukter
 • olika grönsaker
 • vete, råg och korn
 • fisk
Födoämnesallergi

Att vara allergisk mot ett födoämne innebär att immunförsvaret bildar antikroppar mot allergener som finns i födoämnet. Oftast uppstår den allergiska reaktionen när den allergiska personen äter allergenet, men vissa är luftburet allergiska och reagerar på partiklar i luften. En person som är luftburet allergisk behöver en miljö helt utan det den är allergisk mot.

Allvarliga allergiska reaktioner kan leda till anafylaktisk chock, vilket kan vara livshotande.

Vanliga symtom
 • hudutslag
 • eksem
 • magont
 • diarré
 • kräkningar
 • klåda runt mun eller svalg
 • andningsbesvär
Behandling

Behandling mot matallergi innebär att man får sluta äta den mat som man är allergisk mot. Ifall barnet ändå har fått i sig mat som hen inte tål kan det behövas läkemedel, som skrivs ut av en läkare.

Källa: 1177 Vårdguiden

Erfarenheter

Reaktioner i skolan

”Flera gånger frågar man om man helt säkert kan äta maten. Ändå blev man sjuk. Visade sig att personalen inte visste skillnad på laktos och mjölkprotein.”

Idag har de flesta skolor och förskolor rutiner för att erbjuda anpassad kost, speciellt när det gäller de vardagliga måltiderna. Ändå händer det återkommande att barn inte får någon lunch alls i skolan eller att de får mat som de bör undvika. Brister i skolans rutiner kring maten ger upphov till akuta födoämnesreaktioner som kräver sjukhusvård och skapar oro hos många barn och föräldrar. Det behövs säkra rutiner och en bra dialog mellan elev och personal.

Utanförskap

”I matsalen får alla jättegod kyckling och massor av grönsaker medan jag får korv och lite gurka om jag har tur.”

Specialkosten i skolan ser ibland väldigt annorlunda ut från den ordinarie skolmaten. Det kan kännas väldigt utpekande att äta något helt annorlunda eller något som inte ser lika gott ut. Många elever känner sig orättvist behandlade när de inte får lika varierad kost eller alternativ som verkar lika goda.

Skolämnen såsom hem- och konsumentkunskap kan också vara svåra för elever med allergier. Det kan till exempel leda till utanförskap om andra elever inte vill arbeta tillsammans. Det kan även vara så att elever får vara med och laga maten och sen sitta och titta på när alla andra äter.