Pollenallergi

Blommande träd

Allergen

Vanligast är att reagera på pollen från gräs, gråbo eller björk.

Pollenallergi

Pollenallergi kan ge besvär från tidigt på våren till sent på hösten. Cirka 20 procent av tonåringar och vuxna får besvär under pollensäsongen. Den som är allergisk mot ett ämne kan under pollensäsongen även reagera mot andra närbesläktade ämnen i till exempel mat. Detta kallas korsallergi.

Vanliga symtom
  • snuva
  • nästäppa
  • röda, rinnande och kliande ögon
  • nysningar
  • trötthet
  • rethosta
  • andnöd
Behandling

Det finns receptfria läkemedel mot pollen som hjälper för många, men vissa behöver uppsöka läkare för att göra en allergiutredning, få råd och medicinering. Både hemma och i skolan kan miljö behöva anpassas. När det är höga halter av pollen i luften kan personer med pollenallergi till exempel behöva vistas inomhus med stängda dörrar och fönster, samt att kläder med pollen på inte tas in i klassrummet.

Källa: 1177 Vårdguiden

Erfarenheter

Reaktion i skolan

”Under pollensäsongen har jag ingen kraft till att plugga. Då kan det bli riktigt jobbigt.”

Elever med pollenallergi kan ha svårare att klara skolarbetet under pollensäsongen och presterar sämre än vad de vanligtvis gör. Därför är det problematiskt att viktiga betygsgrundande moment som de nationella proven är placerade på våren. Många elever får svårt att delta på skolidrotten som ofta är utomhus på våren.

Utanförskap

" På rasten gå alla ut och spelar fotboll men jag klarar inte det Jag hänger kvar i klassrummet själv."

Under pollensäsongen kan det vara svårt för vissa elever att vistas ute på rasterna utan att bli sjuka. Många upplever ett stort utanförskap när de får stanna inne medan alla andra klasskompisar går ut. Elever kan även under denna perioden ha svårt att delta vid skolutflykter och idrottsdagar.