Informationsmaterial

informationsmaterial
Det finns ett stort behov av ökad kunskap om astma, allergi, celiaki och intolerans i skolan idag. Många elever upplever att varken lärare eller andra elever förstår deras situation. Med ökad kunskap kommer även ökad förståelse. Här hittar du information som du kan använda för att göra er skola mer tillgänglig. Bland annat en informationsfolder till personalen på skolan samt en presentation om diagnoserna ni kan använda i klassrummet.

LAGAnda-spelet
Lär eleverna vad de kan göra för att deras klasskamrater ska må bra i skolan. Använd vårt upplevelsebaserade material i ditt klassrum.

Upplevelsebaserat lärande

Green nature
Du hittar också informationsmaterial på Astma- och Allergiförbundets hemsida. Däribland en poster om vad du ska göra vid en akut allergisk reaktion och en folder om växter du kan ha i ditt klassrum.

Astma- och Allergiförbundet

Erfarenheter
Här på hemsidan kan du också läsa mer om om astma, allergi, celiaki och intolerans, situationen i skolan för elever med dessa diagnoser och vilket stöd de kan behöva.

Diagnoser och erfarenheter