Allergi

En allergi innebär en överkänslighet mot ett ämne, en allergen. Att äta eller komma i kontakt med allergenet gör att immunförsvaret överreagerar. De allergiska besvären kan både vara enkla och livshotande. Eftersom det inte i förväg går att veta hur allvarlig reaktionen kommer att bli är det viktigt att alltid ta allergier på allvar. Nedan kan du läsa om några av de vanligaste allergierna.

Det finns även något som heter korsallergi. Då reagerar du på besläktade allergiämnen som immunförsvaret har svårt att skilja på. Korsallergi är särskilt vanligt hos personer med pollenallergi, som under pollensäsongen även kan reagera på till exempel äpplen eller nötter.